تبلیغات
شعرهای عاشقانه و کم نظیر شاعران نامدار و گم نام
 
شعرهای عاشقانه و کم نظیر شاعران نامدار و گم نام
از چــــشم تــو چــون اشـــک ســـفر کـــردم و رفتــــم افســــانه هجـــران تــو ســـــر کــــردم و رفتـــــم
 
 
شنبه 7 آبان 1390 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

بی وفـــایی مکــــــن ای نگــارم

دل کــه بردی زکــــف بیقــــــرارم

بی رخت شام من کی سحر شد

در بدر گشـــتم حـالــــم بـدتر شـد

دلبـــرم کــــی ز حالــــم خبـر شـد

غـمـــــم همـــراه و همــسفر شــد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 1 دی 1393 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی

بردشمنان نشستـــــی دل دوستان شکســتنی

سرشـــانه را شکــــستم به بهانه تطــــاول

که به حلقــه حلقه زلفت نکند دراز دســـتی

به کـــمال عذر گفتم کـــــه به لب رسید جانم

زغرور و ناز گفتــــی که مگــر هنوز، هستی

زطواف کعبه بگذر کــــه تو حق نمی شناسی

به در کنشت منشین تو کـــه بت نمی پرستی

مگر از دهـــان ساقـــــی مددی رسد وگرنه

کس از این شراب باقی نرسد به ،هیچ مستی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 30 آذر 1393 :: نویسنده : آقای کریمی خواه
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 21 آذر 1393 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

قــــــلـمت را بردار
بنویس از همه خوبیها، زندگی، عشق، امید
و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هست
گل مریم، گل رز
بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال
از تمنا بنویس
از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود
از غروبی بنویس که چو یاقوت و شقایق سرخ است
بنویس از لبخند
از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد
قــــــلـمت را بردار، روی کاغذ بنویس:
زندگـی با همه تلخی ها شیریــن استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 20 آذر 1393 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

کجکی ابرویت نیش کژدم است

چه کنم افسوس مال مردم است

دو چشـــــــمان خمــــــــارت را که دارد                    دو ابروی دمب مارت را که دارد

بگردم کوه به کوه صحرا به صحرا                        بپرسم اختیارت را که دارد 

دو ابــــــــروی تورا پیوســـــته گفته                   دهــــــان دلکشت را پسته گفته

چو سخت گرد آمدی شد غنچه ات را                    به آب گل دهن را شسته است

کمـــــــان ابــروکمانت را ببوســــــــم                   سنان مــــــــژدگان ننانت را ببوسم

کباب از غـــــــــــم بگیرم گیســــویت را                   صـــــــد افگندم  لبانت را ببوســـتــم

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 14 آذر 1393 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

دل زسودای دو چشـــم تو به میخانه کند رقص

لعل می گون تو در گــــرمی پیمانه کنـد رقص

محتسب هـــر چــــه کنی منـع ازین باده نابم

که ازین بیخود و هوشیار چـو دیوانه کند رقص

نیست بنیــــاد ریا غیــــر فریب و ســـــالوس

آمد عشـــــق و بپیوست و به پیمانه کند رقـــص


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 4 اسفند 1390 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

                                                 شبـــی از شـب هـــا تو مـــرا گفتی شب باش  


                     
                         من که شب بودم وشب هستم وشب خواهم بود


                                               شــب شـــب گـــشتم امــا شـب دو حرف است

                     
                        شیــــــن او شــفقــت ، بــــای او بـــــرکــــــت

                                               به امیـــــدی که تو فانــوس نظـــرگاه شبم باشی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 بهمن 1390 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

زه جمله خـــــوبان تورا گــــرفتار است

اسیر حسن تو ام ور نه حسن بسیارست

 

                         اگـــر که با من ِمسکــین نشستنت آر است

                         برو به باغ و ببین همنشین گل خار است

 

شبی که عکس تو افتاد بر در و دیوار

 هنوز عاشق بیچاره روبه دیوار است

 

                        بار محبــــت از همـــــه باری گران تر است

                       آن کس که شک کرد از همه نا توان تر است

 

دیگر زه پهلــــوانی رستـــم سخن نگو

زیرا که عشق از همه پهلوان تر است                       

                                                                   


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شکسـت عهـــد من و گفت هرچه بود گذشت

به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت

                             بهـــار بود و تو بودی و عشـــــــق و امید

                            بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت

شبی به عمر گرم خوش گذشت آن شب بود

که در کنـار تو با نغمـــه و ســـرود گذشت

                         چه خاطرات خوشی در دلم به جای گذاشتی

                         شبــــــی که با تو مــــرا در کنار رود گذشت

گشود بس گره آن شب ز کار بسته ما

صبا چو از بر زلف مشک سود گذشت

                         غمین مباش و میندیش از این سفر که تو را

                         اگر چـه بر دل نازک غمــــــی فزودگذشت

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 22 بهمن 1390 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

بگذار بگریم و من بگذار بگریم

            بگذار در این نیمه شب تار بگریم

در ماتم پژمرده گلها ی امیدم

            بگذار که چون ابر به گلزار بگریم

او رفت امید دل من دور شد از من

             بگذار که در دوری دلدار بگریم

در ورته دیوانگی ام می کشد این عشق

             بگذار در این عاقبت تار بگریم

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بر خاطــر آزاده غــــباری زکســـم نیست

سرو چمنم شکوه ای از خار و خسم نیست

 

                        از کــوی تو بی ناله و فــریاد گذشتم

                          جون قافله عمر نوای جرسم نیست

 

افســـــرده تـرم از نفــــس باد خـــــزانی

که آن نوگل خندان  نغی همنفسم نیست

 

                          صیــاد زپیش آید و گـــرگ اجــل از پی

                          آن صید ضعیفم که ره پیش و پسم نیست

 

بی حاصل و خواری من بین که درین باغ

چون خـــار بدامــــان گلی دسترسم نیست

 

                          از تنـــگدلـــــی پاس دل تنــــگ نـــدارم

                         چندان کشم اندوه که اندوه کشم نیست

 

امشب ((رهی )) از میکده بیرون ننــهم پای

آزرده در دم دو ســـه پیمــــانه بســـم نیست

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 10 بهمن 1390 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

لیلـی لیلـی لیلـی جـان دل  من کـردی ویران

ده این قــشلاق نیامدی من کشت به هجـــران

چشـــــــم سیــــاه زاغــــت مـادر نبینه داغت

مــــادر ببینه نبینه عاشـــــــق نبینه داغــــت

از بالا باران آمــــــــد یارم به دالان آمــــــد

یک بوسه طلب کردم چشمـش به گریان آمد


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 10 بهمن 1390 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

نمیخواهم تو را ای دخت مغرور


نمیخـــواهم که دلـــدارم تو باشی


غمـــت گر بر دلم بار گران است


نمیخـواهم که غمخوارم تو باشی


ز چشـــمم گــر سرشکـــی غم ببارد


نمیخــواهم کــه دامانــــت بگـــیرم


غرور خویش را سازد گور ماهی


از این پس گر ز هجرانت بمیرم


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 10 بهمن 1390 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

تـــوبه تـــوبه از شـــب هجـــــران تـــوبه


از چشم گریان از قلب ویران از جور خوبان از رنج ارمان توبه


ز ســــوز و درد هجـــران ناصـــــح خبـــر نـــداری


نـــدیــــده داغ عشــــــــق به دل شــــــــــرر نــداری


تـــو از فــــراغ کـــــی خـــــون در جگــــر نداری


عشــــــق بود روز شــب و جــور و ستـــم کشیدن


روزو ندیده ای تــو به خــــاک خــــــون تپــــیدن


کجــــــا بـــود شنیــــدن ناصــــــح به مثــــل دیدن


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


     کرده ام ناله بسی در پی هـم نفسی  - بشنوم نیمه شبان نالــه های جرسی


چـــرا شــور و فغـــان دارم


شکــــایت ز آســـمـــان دارم


نه زین گـــریم نه زآن نالـــم


بــــت نامهـــــــــــــربان دارم


    گـــرچــه بیـمار دل خسـته و زارم مـــی کشد یاد تو شب بر جبل کار دلــم


    بیا ای ماه کنعانم بیا لعل بدرخشانم رها کی می کند یکدم تب عشقت گریبانم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 9 بهمن 1390 :: نویسنده : آقای کریمی خواه

از بـــرای غـــــم سیــنه دنــیا تنگست

هر این موج خروشان دل دریا تنگست


                                               تا زپیمانه چشمان تو سرمست شدم

                                             دیگر اندر نظــرم دیده میــنا تنگست


بسکه دل در سر گیسوی تو آویخته است

از بـــــرای دل آشـــــــفته جـــــا تنـــگســت


                                            گفته بودی که به دیدار من آیی ز وفا

                                            فرصت از دست مده وقت تماشا تنگست


سر به دامان تو زین پس نهم و ناله کنم

بهــــر نالیدن مــن دامـــن صحـرا تنگست


                                           مگر امروز به بالین من آیی که دگر

                                          عمـــر کـوتاه ، مرا وعده فردا تنگست


خنــده غنـــچه فــرو مــرد  ز بیداد خزان

چه توان کرد؟ که چشم و دل دنیا تنگست

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری چهارم www.pichak.net كلیك كنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آقای کریمی خواه
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
ابزار وب
ابزار وب
ابزار وب
ابزار وب
ابزار وب
abzareweb

.

.

.

كد ماوس

کد بارشی برای وبلاگ